Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ

Sữa chữa phát sinh công nghiệp và dân dụng

21/10/2018 03:59

Thi công nhà thép tiền chế định móng bê tông cốt thép, sửa chữa nhà thép tiền chế, gia công sơn và hoàn thiện nhà xưởng, khung kèo nhà xưởng...

Định vị móng bê tông cốt thép ( định vị bu long neo nhà thép tiền chế)

21/10/2018 03:59

Thi công nhà thép tiền chế định móng bê tông cốt thép, sửa chữa nhà thép tiền chế, gia công sơn và hoàn thiện nhà xưởng, khung kèo nhà xưởng...

Gia công và Sơn hoàn thiện

21/10/2018 03:59

thi công nhà thép tiền chế chuyên gia công và sơn nhà thép tiền chế...

THI CÔNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

21/10/2018 03:59

Thi công lắp đặt nhà thép tiền chế là quy trình lắp dựng nhà thép ngay tại công trình, được thực hiện bởi việc lắp đặt các cấu kiện với kết cấu thành phẩm đã gia công...

Thi Công Lắp Đặt Nhà Thép Tiền Chế

21/10/2018 03:59

Thi công lắp đặt nhà thép tiền chế là quy trình lắp dựng nhà thép ngay tại công trình, được thực hiện bởi việc lắp đặt các cấu kiện với kết cấu thành phẩm đã gia công sẵn với chất lượng và độ an toàn cao.

Hotline tư vấn: 0933639343
Zalo